ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 180,80,15,450 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। NIXI ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ #IndiaFightsCorona #LargestVaccineDrive #BoosterDose #Unite2FightCorona

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ